Lezingen

Bij Innerlijk Besef door Peter Vereecke

Wat mag u verwachten?
Een ontdekkingstocht naar de diepere betekenissen en verborgen bedoelingen van de belangrijkste gebeurtenis van dit millennium:

The greatest show - on earth: er is hier op aarde dus een spektakel opgevoerd ... maar door wie en wat is er precies getoond?
Een mega aanslag: men heeft meer dan enkel levens en gebouwen willen treffen. Er is iets fundamenteels gebroken ... wat?
Een occult ritueel: het is uiteindelijk een ingrijpende zwart-magische ceremonie, een (brand- en bloed)offer, een aloud verrijzenis-spel, een vruchtbaarheidsrite ... met uitgesproken satanisch-luciferische strekking.

 Duivel - Satan - Lucifer: veel mensen kijken automatisch de andere richting uit als ze deze woorden lezen: te negatief, te bizar, te ongeloofwaardig.

Ten onrechte : je moet het beest in de donkere ogen durven kijken. Het occulte aspect zal het meeste aandacht krijgen. Stap mee achter de sluier in een voor ons vreemde wereld waarin data, getallen, plaatsen, gebouwen, symbolen, sterren en goden een belangrijke rol spelen.

Tijdstip: 19.30 uur
Kosten: € 10,- 
Locatie: Zalencentrum Hingstman te Zeijen

 

Aanvullende informatie

Lees meer...

De kracht van je gedachten. Hoe je gedachten de werking van je DNA beïnvloeden. Jouw gedachten hebben invloed op de werking van je DNA.
Met de nieuwste ontdekkingen uit de wetenschap en interessante demonstraties laat Lianne Hermers je op een begrijpelijke manier zien hoe je met deze kennis het leven van je dromen creëert. Datum: 7 oktober 2018 Tijd: 13.30 – 16.30 (Optie: borrel van 16.30 - 17.30)
Kosten: €12,50 Studenten krijgen op vertoon van hun studentenpas €2,50 korting.
Adres en locatie : Stadhouderlijk hof, Hofplein 29, 8911 HJ Leeuwarden

Meer info & reserveren: https://sourceevents.nl/evenementen/de-kracht-van-je-gedachten/

Aanvullende informatie

Lees meer...

Bij Stichting In-zicht door Yfke Laanstra

Er zijn niet zoveel mensen in Nederland die zich werkelijk verdiept hebben in het snijvlak van geavanceerde technologie en bewustzijn. Yfke Laanstra heeft het talent, een grote nieuwsgierigheid en het vermogen om een brug te slaan tussen deze beide werelden. We hebben haar leren kennen als een enthousiast en bevlogen mens en een vaardig spreker.

'In de toekomst worden we wellicht niet meer geboren maar enkel nog gefabriceerd, gekloond, ontdooid, gedownload of geprint. In een wereld voorzien van kunstmatige intelligentie en vergeven van kunstmatige frequenties.'

Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt de computertechnologie zich in een ongekende stroomversnelling. Dit zal ons mens-zijn en onze werkelijkheid radicaal en onherkenbaar veranderen in de komende 15 jaar.

Virtual Reality, ‘wearables’ zoals smartwatches en het ‘Internet of Things’ zijn booming. Biologie en technologie smelt steeds meer samen, denk aan de implantatie van chips, het printen van organen, robotjes in je bloedbanen en het uploaden van je mind in een computer.

Wat zijn de implicaties voor ons bewustzijn, welzijn en mens-zijn? Is er sprake van een upgrade of juist een downgrade?

Welkom in de wereld van Biohacking, Transhumanisme, Holistic Hacking en Slow Tech.

Tijdstip: 19.30 uur
Kosten: € 12,- 
Locatie: Party Zalencentrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure. In de 'Skarsterlânzaal'

Aanvullende informatie

Lees meer...

Bij Innerlijk Besef door Ger Lodewick en Maarten Oversier

Ger heeft ruim 22 jaar onderzoek gedaan naar orgaandonatie en heeft er regelmatig kritisch over gepubliceerd. Om 'postmortale' orgaandonor te zijn moet je hersendood verklaard worden en dan ben je plotseling een 'beademd stoffelijk overschot' (art. 14 van de wet op de orgaandonatie). De in Duitsland zeer bekende transplantatiechirurg Rudolph Pichlmayr zei vlak voor zijn dood iets heel interessants: "Als we de samenleving volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer." ....... Hoezo, wat is hier aan de hand en mogen wij niet weten?

Maarten heeft als reïncarnatietherapeut te maken gehad met mensen die een orgaan ontvingen met de daarbij behorende complicaties. De gestorvene blijkt zich niet of nauwelijks bewust te zijn dat hij/zij dood is. De afwezigheid van zielsbesef, overigens voor beide partijen, blijkt dan de grote oorzaak van afstotingverschijnselen te zijn. Het te vervangen orgaan draagt ook een wezenlijk verhaal dat begrepen dient te worden alvorens het in de prullenbak terecht komt. Los van de ethische afwegingen, is er op deze spirituele niveaus goed werk te verrichten. Maarten is meermalen getuige geweest van behoorlijke verbetering nadat er zielsbesef kwam. De inzichten die hiermee verworven worden, compliceren de discussie ‘wel of niet’ diepgaand.

Tijdstip: 19.30 uur
Kosten: € 10,- 
Locatie: Zalencentrum Hingstman te Zeijen

 

Aanvullende informatie

Lees meer...

Bij Stichting In-zicht door Ivo Valkenburg

Economie als zichtbaar gemaakte liefde
Naast een krachtige stroming van mensen vanuit ego, macht, misbruik en vernietiging van mens, natuur en samenleving, overal zichtbaar in de wereld, is er ook een krachtige stroming van mensen die het lef hebben om daadkrachtig uit te stijgen boven de verpersoonlijking van de eigen ik. Ze creëren overal nieuwe initiatieven en laten zien dat het anders kan. De beste manier om de toekomst te voorspellen is immers om ze zelf te creëren.

Tijdstip; 19.30 uur
Kosten: € 12,- 
Locatie: Party Zalencentrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure.

Aanvullende informatie

Lees meer...

Bij Innerlijk Besef door Roelof Tichelaar

Ieder mens wil graag gelukkig zijn, maar wat is dat eigenlijk? En waar kunnen we dat geluk vinden?
Aards geluk kent vele gezichten, maar is altijd tijdelijk omdat de uiterlijke vorm van het aardse voortdurend aan verandering onderhevig is. Het najagen van geluk blijkt dan een oneindige zoektocht.
Het geestelijk geluk is dichterbij, veel dichterbij dan we vermoeden. Dit geluk moeten we wel beschermen: door bewust met onze gedachten om te gaan en door onze grenzen op de juiste manier te stellen. Het stellen van grenzen is een spirituele opdracht die we serieus moeten nemen.
Welke spirituele bron staat ons ter beschikking om daarin de juiste kracht, de innerlijke rust, maar ook het geluk te vinden?

 

Tijdstip: 19.30 uur
Kosten: € 10,- 
Locatie: Zalencentrum Hingstman te Zeijen

 

Aanvullende informatie

Lees meer...

Bij Stichting In-zicht door Manuela van der Knaap

Inzicht in je Wezensessentie (met behulp van kosmische astrologie)
We zochten voor het einde van het kalenderjaar naar een mooie afronding waarbij we kunnen beluisteren en ervaren waar we staan, zowel in ons eigen als in het collectieve proces. We zijn er van overtuigd dat we met deze avond een diepere laag in (eenheids)bewustzijn kunnen aanraken en voelbaar maken op verschillende lagen van ons Zijn.

Manuela: 'Ons bewustzijn is in ontwikkeling naar het nieuwe bewustzijn van het Watermantijdperk. Hiervan zijn wij de architecten en in deze tijd zitten we midden in de kern van de grote veranderingen die zich nu op Aarde gaan manifesteren. Doormiddel van astrologie maakt Manuela deze processen inzichtelijk. Met deze lezing nieuwe stijl wordt betrokkenheid gevraagd van de aanwezigen. Interactief maken we helder wat de processen en groei zijn voor ieder van ons, als ook op collectief niveau, van dit moment en met zicht op 2019. Kom zonder belangen en met een open bewustzijn, zodat gelijkwaardig en vanuit eigen ervaring de actuele thema’s gedeeld kunnen worden'.


Tijdstip; 19.30 uur
Kosten: € 12,- 
Locatie: Party Zalencentrum 't Haske, Vegelinsweg 20, Joure.

Aanvullende informatie

Lees meer...