Bewustzijnsleer en het Super Ego

Bij Innerlijk Besef door Erica Rijnsburger

De Bewustzijnsleer is gestoeld op non-dualiteit, voortkomend uit de traditie van de advaita vedanta en Dzochgen traditie. Het is gebaseerd op mededogen, inspiratie en wijsheid. Waar veel stromingen beginnen met ‘sleutelen aan de persoonlijkheid’, gaat dit pad over het inzicht ‘je bent er al’. Alles is er al. Dat maakt een grote acceptatie mogelijk van wat is, inclusief onze eigen reacties op de mensen en de gebeurtenissen om ons heen. Die acceptatie maakt dat er meer ruimte ontstaat om bepaalde stressmatige reacties in lichaam en geest heen en in die ruimte is zoveel meer te voelen dan we doorgaans bewust van zijn.

We zijn veel meer dan de neerslag van onze persoonlijke geschiedenis. In essentie zijn we puur Gewaarzijn. Jezelf verankerd kunnen houden in dit Gewaarzijn is voor veel mensen een nieuwe ervaring. Vanuit deze verankering hoeft de ander niets anders te doen dan dat deze doet en jijzelf ook niet. We zijn als het ware de oceaan zelf die ruimte geeft aan alle golven en die alle golven naar de kust brengt. Of we zijn het computerscherm waarop alle mails verschijnen. Geen enkele mail tast het scherm aan. Tegelijkertijd heeft het scherm de mails nodig om zich van zijn eigen bestaan bewust te worden. De mail bestaat niet zonder het scherm en vice versa.

 

Kosten: € 10,- 
Locatie: Zalencentrum Hingstman te Zeijen

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op maandag, 16 december 2019 16:47